Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Dansk Håndsprit, herefter kaldet DH – sælger udelukkende til erhvervsmarkedet og handler ikke med private.

Medmindre andet er aftalt eller fremgår af en ordrebekræftelse, er nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle leverancer.

Grundet vores konstante produktudvikling er tekniske specifikationer og priser i brochurer, website m.v. vejledende. Disse specifikationer kan når som helst ændres af DH.

Vareprøver betragtes udelukkende som eksempler. Alle bestilte varer leveres som udgangspunkt uden korrektur. Ønskes der en korrektur før produktion, kan denne bestilles i ordre flowet.

DH hæfter som leverandør af varer og tryk ikke for ophavsretten til det/de logoer som køber leverer til DH.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud afgivet af DH er gyldig i 14 dage, medmindre andet fremgår af tilbuddet.

Ved bestilling af produkter skal køber samtidigt uploade logo filer eller andre design filer. Formater: ai, eps, pdf, svg (jpg og png i minimum 300 dpi).

Såfremt der bestilles en korrektur før produktion, er køber forpligtet til skriftligt at godkende den fremsendte digitale korrektur, inklusive korrekt stavning og grammatik. Når den digitale korrektur er godkendt med skriftligt retursvar til DH, er DH ikke ansvarlig for eventuelle fejl.

En aftale mellem køber og DH anses først for indgået når DH har accepteret ordren. Ordren er bindende for køber, når køber har modtaget ordrebekræftelse med priser og leveringsbetingelser fra DH.

Køber er forpligtet til at kontrollere, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med købers forventninger. Ellers anser vi ordrebekræftelsen for at være korrekt og bindende. Ordren sættes herefter i produktion og kan herefter ikke fortrydes.

Logofarver og logo med overgange

Alle etiketter trykkes 4-farvet digitalt (CMYK). Ved tryk i CMYK er toleranceforskellen op til 10%.

Pris og betaling

Alle priser på website er nettopriser ekskl. moms. DH forbeholder sig retten til, når som helst at ændre alle priser.

For kreditgodkendte kunder er betalingsbetingelserne netto 8 dage, medmindre andet er aftalt, og fremgår af ordrebekræftelsen.

Alle nye kunder betaler forud inden produktionen sættes i gang. Alle gængse betalingsmetoder fremgår af websitet. Ved betaling med kreditkort trækkes beløbet når ordren afsendes fra lager.

DH forbeholder sig retten til ved større ordrer at bede om hel eller delvis forudbetaling af ordren inden produktionen sættes i gang.

Efter betalingsfristens udløb beregnes et rentetillæg på 1.5% pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadato.

Alle tegninger, tekniske dokumenter, værktøjer etc. fremstillet af DH forbliver vores ejendom, uanset om dette er helt eller delvist betalt af køber.

Vareprøver

Vareprøver leveres til prøvens pris + fragt kr. 139,00.

Ved særlige opgaver og usikkerhed om varen, anbefaler DH at der investeres i en fysisk prøve. Dette for at sikre at alle forventninger er afstemt inden en reel produktion sættes i gang.

Levering

Alle ordrer leveres ab lager. Fragtomkostningen fremgår i kurven og i kassen før check-out. Vi sender til hele Danmark. Varer vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen. Vi leverer ikke til udlandet og ikke til Færøerne og Grønland.
OBS: Hvis der ikke er plads på udleveringsstedet bliver pakken flyttet til nærmeste udleveringssted, hvilket du får besked om. Opstår der problemer, kontakt da kundeservice. Der leveres varer alle ugens hverdage.

Levering betragtes som sket, når varen er overgivet til den første befragter. DH er berettiget til at bestemme transportform og transportrute.

Estimerede leveringstider fremgår af ordrebekræftelsen, og gælder fra godkendt korrektur.

Forsinkelse

DH kan ikke holdes ansvarlig for en forsinkelse, der er opstået udenfor vores rimelige kontrol såsom handlinger udført af tredjeparter, der omfatter, men ikke er begrænset til, pandemi, enhver strejke, brand, myndighedsindgreb, dårlige vejrforhold, krig eller terrorhandlinger.

Garanti, mangler og kundens godtgørelse

DH garanterer at varerne ved levering vil være fri for defekter som skyldes fejl i materialer og/eller fabrikation.

Under denne garanti, vil DH efter eget valg enten reparere, erstatte eller kreditere kunden for alle varer der viser sig at være defekte forudsat følgende:

  1. DH bliver skriftligt underrettet af køber senest 7 dage efter levering af ordren
  2. At de defekte varer straks returneres til DH. Udgifter til tilbagelevering af leverancen påhviler køber
  3. At DH kan godkende at varen er defekt og ikke er forårsaget af forkert brug, forsømmelse, uheld, forkert opbevaring eller håndtering, reparation eller ændringer der ikke er påvirket af DH

Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve aftalen og/eller til at kræve skadeserstatning af DH.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer og varer med eget design. Herunder forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen.

I de tilfælde, hvor mærkningen ikke er påbegyndt, forsøger vi dog altid i bedst mulige omfang at tilgodese kundens ønske om at afbryde ordren. Eventuelle påbegyndte omkostninger debiteres dog altid.

Ansvarsbegrænsning

Hvis DH bliver fundet ansvarlig for eventuelle tab eller skade på kunden er et sådant ansvar begrænset til det beløb, køber har betalt for de enkelte varer.

DH er ikke ansvarlig for eventuelle tab, skader eller udgifter, herunder ethvert direkte eller indirekte tab såsom tab af fortjeneste, uanset hvordan de opstår. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke for personskade eller dødsfald, der opstår som en direkte følge af vores uagtsomhed.

DH er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af DH eller andre, DH har ansvaret for.

DH accepterer ikke ansvar for indirekte tab, følgeskader, tab af indtægt eller fortjeneste, tab eller skade på ejendom og/eller tab fra krav fra tredjemand som følge af anvendelsen af varer købt hos DH.

Værneting

Enhver tvist der måtte opstå mellem DH og køber i relation til disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder fortolkningstvivl af betingelserne, skal afgøres ved Københavns Byret efter danske retsregler.